Ho2O3 ve Tb4O7 Dope Edilmiş Bi2O3 Polimorflarının Kristalografik ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Zeynep Gencer

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR