Alım-Satım Sözleşmesinde Hanefî ve Şâfiî Mezhepleri Arasındaki İhtilaflı Meseleler


Öğrenci: AHMET KARAYONCA

Danışman: Davut İltaş