41/2 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1048/M.1638-1639) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi,


Öğrenci: Bayram Üstün

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK