Farklı su kabağı (Lagenaria siceraria) genotiplerinin azot etkinlik bakımından agronomik, fizyolojik ve morfolojik karakterizasyonu ve karpuza anaçlık potansiyellerinin belirlenmesi


Öğrenci: ESAT DOĞANCI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdullah Ulaş

Eş Danışman: Halit Yetişir