Gastroenteritli olgularda enterik patojenlerin ve Escherichia coli O157:H7 serotipinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İsmet Şen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç