Farklı kabak (Cucurbita maxima X C. moschata ve Lagenaria siceraria) genotiplerinin yüksek pH koşullarına karşı toleransı ve kavuna anaçlık potansiyellerinin belirlenmesi


Öğrenci: ALİM AYDIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Halit Yetişir

Eş Danışman: Abdullah Ulaş