Hızlı Katılaştırılmış Alüminyum-Silsyum (Al-Si) Alaşımının Yapı , Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1992

Öğrenci: Ali İhsan Yiğiter

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR