ESNEK CİSİM VE ESNEK YAKIN-CİSİM


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: HAYDER ALABID

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emin AYGÜN