çocuk ve Erişkin Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Çoklu Dirençli Esherichia coli Kökenlerinin Virulans Gen Varlığı ve Filogenetik Grup Bakımından Karşılaştırılması.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: İREM ŞEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin KILIÇ