MPTP Fare Modelinde Nöral Kök Hücre Transplantasyonu ve Melatonin’in Parkinson Hastalığı Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Elgin Orçum Uzunlu

Eş Danışman: Mükerrem Betül AYCAN