AORT KOARKTASYONU CP STENT İLE GİDERİLMİŞ ÇOCUK HASTALARDA HİPERTANSİYON PERSİSTANSININ KARDİAK MUAYENE, EKG, EKO VE 24 SAATLİK KAN BASINCI MONITORİZASYONU İLE BELİRLENMESİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ayşe Demiraldı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali BAYKAN