Bazı Aldehid Tiosemikarbozonların Konformasyon Analizi ve Kuantum Hesaplamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1997

Öğrenci: Remzi Yılmaz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR