Çocuk ve yetişkin hastaların kan kültürlerinden izole edilen çoklu dirençli E. coli kökenlerinin virülens gen varlığı ve filogenetik grup bakımından karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: İrem Şen

Eş Danışman: Aycan GÜNDOĞDU