Erzincan İli ve Yöresinde Bruselloz Seroprevalansı ve Seropozitif Olguların Klinik Bulgularla İlişkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Bülent Dabanlıoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç