Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Temel Bilimler