Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INSOLE SENSOR DESIGN FOR SKI BOOT USING PIEZORESISTIVE MATERIAL

12th International Symposium on Computer Science in Sport, Moskva, Russia, 8 - 10 July 2019

AUDITORY EVOKED BRAIN POTENTIALS DURING ARCHERYSHOOTING

12th International Symposium on Computer Science in Sport, Moskva, Russia, 8 - 10 July 2019, pp.103-104

Analysis of electromyogram records in vertical jump heights and squat trainings in athletes

15th Annual International Scientific Conference “perspectives in physical education and sport”,, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015, pp.16

Postural sway of Futsal players during one-legged stance

International Scientific Conference "Perspectives in Physical Educaiton and Sports , Constanta, Romania, 10 May 2011, pp.11

Study on equilibrium and mobility elements used in performance aerobic gymnastics

3rd annual conference physical education sports and health, Pitesti, Romania, 01 November 2010, pp.10-11

Perception success of fast ball game players during saccade

10th International Scientific Conference "Perspectives in Physical Educaiton and Sports" , Constanta, Romania, 10 May 2010, pp.49-50

Düzenli Egzersizin İşitme Engelli ve Normal Bireylerde Statik Denge Üzerine Etkisi

4th International Mediterranean Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.56

Olay ilişkili beyin potansiyellerinin şizofreni hastalarında araştırılması

XVI. ulusal klinik nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi , Kayseri, Turkey, 07 June 1999, pp.81

Uyarı aralığının presakkadik kortikal potansiyel genlik ve başlama zamanına etkisi

XV. ulusal klinik nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi , Adana, Turkey, 05 May 1998, pp.71

Sağlıklı kişilerde elektronistagmoğrafik bulguların incelenmesi

VI. Ulusal biyofizik kongresi, İstanbul, Turkey, 12 September 1994, pp.63

Books & Book Chapters

Bölüm 1. Sinir Sisteminin Elektrofizyolojisi ve Kayıt Yöntemleri.

in: Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon, S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özdemir, Editor, .., Ankara, pp.1-11, 2000

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

128

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

136

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals