Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Ens., Kimya, Turkey

 • 1985 - 1986 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Ens., Kimya, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, --, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Stirenin Polimerizasyon Reaksiyonunun Kesikli bir Reaktörde Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1984 Postgraduate

  3,4-Dihalojen-7,8-Dioksa trisiklo[4.2.2.0 2,5]dek-9-en bileşiklerinin trietilamin ile reaksiyonları

  Ataturk University, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English