Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grafting for Sustainable Growth Performance of Melon (Cucumis melo) Under Salt Stressed Hydroponic Condition

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.8, ss.201-210, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bazı çerezlik kabak hatlarında SSR markır analizi

Akademik Ziraat Dergisi, cilt.6, ss.151-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar