Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rafıza Adlandırmasının İlk Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.1, pp.31-69, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Vedad el-Kadî, Keysâniyye ye Özel Referansla İslam Kaynaklarında Gulât Teriminin Gelişimi

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.7, pp.241-276, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Keysâniyye’ye Özel Referansla İslam Kaynaklarında Gulât Teriminin Gelişimi

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.7, pp.241-276, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Keysâniyye Tarihinde Nusaybin “Haşebiyye Devleti” Döneminin Aydınlatılması Üzerine Bazı Düşünceler

EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler, vol.9, pp.233-252, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Şiî Düşüncede Ehl i Beyt Tasavvurları

İslâmi Araştırmalar, vol.17, pp.337-353, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EBÛ HANÎFE’NİN SAHABE ANLAYIŞININ EHL-İSÜNNET’İN TEMEL GÖRÜŞLERİNE ETKİLERİ

luslararası-IV. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu, Hanefilik- Maturidilik 2017, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.2, pp.174-244

İslam Tarihinde İlk Mehdî Tasavvurları

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017, pp.253-284

İSLAM TARİHİNDE BEKTÂŞÎ KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAM

BALKANLARDA TASAVVUF, Tirane, Albania, 20 - 23 May 2014

Şİİ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE IRAK’xxTA SADR AİLESİ

ORTADOĞU’xxNUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU (27-29 EYLÜL 2013, Çorum, Turkey, 27 - 29 September 2013, vol.6, pp.429-468

Şiî-Sünnî İlişkileri Çerçevesinde Irak’ta Sadr Ailesi

Ortadoğunun Geleceği Açısından Şiî-Sünnî İlişkileri, Çorum, Turkey, 27 - 29 September 2013, vol.6, no.1

Ehl-i Sünnet Geleneğinde Sahabe Algısı

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-Sahabe Kimliği ve Algısı Sempozyumu,, Sakarya, Turkey, 27 - 28 April 2013, vol.1

Gnostisizmin Şia’nın İlk Oluşumuna Etkileri Meselesi

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu, Malatya, Turkey, 25 - 27 May 2012, vol.1

Nusaybin’de ‘Haşebiyye Devleti’ ve İslam Tarihinde Yeri

Geçmişten Günümüze Nusaybin Sempozyumu, 27–28 Mayıs 2004, Nusaybin, 27 - 28 May 2004

Ahilikte Şiîlik Etkisi ve Ahiliğin Anadolu’da Aleviliğe Tesirleri Meselesi

I. Uluslararası Ahilik Kültürü Ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir, 15 October - 17 April 2008

Câbir b. Hayyan Külliyatının Kültürel Kaynakları

I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu”, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa, 28 - 30 April 2006

Misyonerlerin Yöneldiği Hedef Kitle, Malatya Örneği

Misyonerlerin Yöneldiği Hedef Kitle” (Ekip Çalışması), Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, 15-17 Nisan 2005, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 April 2005

Nusaybin’de ‘Haşebiyye Devleti’ ve İslam Tarihindeki Yeri

Geçmişten Günümüze Nusaybin Sempozyumu, Mardin, Turkey, 27 - 28 May 2004, vol.2

Books & Book Chapters

Ehl-i Sünnet Geleneğinde Sahabe

Nehir Yayınevi, Malatya, 2006

Fars Şia İlişkisi

Nehir Yayınevi, Malatya, 2006

Irak’ta Şiiliğin Tarihi Temelleri

in: Irak Dosyası I, Ali Ahmetbeyoğlu, Hayrullah Cengiz, Editor, Tarih Ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.127-160, 2003

Other Publications