Çerikli Beldesinin İçme Suyu Şebekesinin Netcad Water ve MSSU Yardımıyla Hidrolik Modellemesi ve Kıyaslanması


Çiftçi E., Çıtakoğlu H.

ART&DESIGN - 2022 II. International Congress on Art and Design Research , Niğde, Turkey, 20 - 21 June 2022, vol.1, no.1, pp.384-395

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.384-395
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 Yaşam için suyun önemi çok büyüktür. Yerleşim yerlerinde içme suyunun temin edilmesi bu bölgelerde hayatın devamı için öncelikli ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Temiz ve kullanılabilir suyun temini ilk zamanlardan beri insanlığın karşısına büyük bir sorun olarak çıkmıştır. Türkiye’de özellikle küçük yerleşim bölgelerinde bu sorun devam etmektedir. Gerek kullanılabilir içme suyu kaynaklarının azlığı gerekse maddi yetersizlikler Türkiye’de birçok bölgenin sağlıklı içme suyuna ulaşmasına engel olmaktadır. Birçok belde ve kasaba bütçe eksikliği nedeniyle eski zamanlardan kalma sızdırmazlık özelliğini kaybetmiş şebekelerle içme suyu ihtiyacını gidermektedir. Bazı şebekelerde hala kanserojen asbest borular bulunmaktadır. Bununla beraber şebekelerin birçoğunda kayıp-kaçaklar %50’nin üzerindedir. Bazı belediyeler içme suyunu kesintisiz sağlayabilmek için kullanıma uygun olmayan imar sınırı içerisindeki kuyu sularını şebekeye katmaktadır. Artan nüfusla beraber bu sorunlara müdahale etmek de zorlaşmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış, sağlıklı bir şekilde çalışamayacak durumda bulunan eski içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve yerleşime açılan yeni bölgelere yeni içme suyu şebekelerinin inşa edilmesi için projeler hızla devam etmektedir. Bütçeler nedeniyle projelerde kapsam kısıtlılığı problemi oluşmaktadır. Bu nedenle yeni yapılan içme suyu şebeke projeleri bazı bölgelerdeki sorunlara kesin çözüm getirememektedir. İçme suyu şebekelerinin optimum maliyetlerle yapılabilmesi için iyi projelendirilmesi gerekmektedir. İçme suları projelendirilirken seçilen yöntem; debileri, yük kayıplarını ve boru çaplarını etkilemektedir. Bu çalışmada Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin seçilen bir bölgesinde içme suyu şebeke modellemesi yapılmıştır. Modellemede Netcad/Water programı kullanılmıştır. Netcad programı modelleme sırasında Ölü Nokta Metodunu kullanmaktadır. Yapılan bu modelleme MsSu İçme suyu şebeke hesap programı yardımıyla Küresel Gradyen Algoritma (KGA) metoduna göre çözülen şebeke ile kıyaslanmıştır. Çalışmada 95 düğüm noktası ve 8607 metre şebeke modellenmiştir. Debiler ve yük kayıpları kıyaslanmıştır. Sonuç olarak Ölü nokta metodunda yangın debilerinin her boruda her an bulunduğu görülmüştür. KGA’ya göre yapılan dinamik modelleme ise modelleme sırasında yangının olduğu varsayılan zaman diliminde yangın debisini tüm şebekeye dağıttığı için daha düşük debiler öngörmüştür. Debilerin küçülmesi; yük kayıplarının azalmasına ve boru çaplarının düşmesine neden olmaktadır. KGA tabanlı Dinamik Metot ile yapılan modelleme Ölü Nokta Metodundan daha düşük debilere, yük kayıplarına ve boru 385 çaplarına sahiptir. Sonuç olarak KGA tabanlı Dinamik Metodun, Ölü Nokta Metoduna göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.