Enine Alanın Varlığında Üç Kipli Boyuna Rasgele Alanlı Kuantum Spin 2 Ising Modeli İçin Çift Yaklaşımı


ALBAYRAK E. , CANKO O.

TFD 23. Uluslararası Fizik Kongresi, 13 - 16 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper