Finansal Sisteme ve Reel Kesime Yönelik Düzenleme Politikaları: Uygulama Nedenleri, Yöntemleri, Maliyetleri ve Avrupa Birliği ile Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme


DUMRUL C. , Pamuk Y.

SOSYOEKONOMI, vol.17, pp.7-40, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : SOSYOEKONOMI
  • Page Numbers: pp.7-40

Abstract

Regulation policies have been implemented both financial market and real sector in the economy. Financial regulation policies have been important issues after the crises of the 1980s and 1990s. On the other hand, regulation policies for the real sector are important for the prevention of market failures. In this context, this paper investigates regulation policies which applied in Turkey and European Union. This paper aims to compare applied the regulation policies in Turkey and European Union. The main conclusion of this paper is that regulation policies must be applied during the process of adaptation to the European Union in the Turkish economy.

Düzenleme politikaları bir ekonomide hem finans piyasalarında hem de reel sektörde uygulanmaktadır. Bunlardan finansal düzenleme politikaları 1980’li ve 1990’lı yıllarda yaşanan krizlerden sonra önemli bir konu haline gelmiştir. Diğer yandan reel sektöre yönelik düzenleme politikaları piyasa başarısızlıklarının önlenmesi adına önemlidir. Belirtilen bağlamda, bu çalışma düzenleme politikalarını Türkiye ve Avrupa Birliği açısından değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı ise, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde uygulanan düzenleme politikalarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın ulaştığı temel sonuç ise, Türkiye Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde düzenleme politikalarını daha ileri boyutta uygulaması gerektiğidir.