Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli Aralarındaki Bağlar, Fikirleri, Tesirleri ve Türk İslâm Edebiyatına Katkıları


Creative Commons License

KORKMAZ S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Scienses), no.11, pp.325-355, 2001 (Peer-Reviewed Journal)