Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli Aralarındaki Bağlar, Fikirleri, Tesirleri ve Türk İslâm Edebiyatına Katkıları


Creative Commons License

KORKMAZ S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Scienses), sa.11, ss.325-355, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Scienses)
  • Sayfa Sayıları: ss.325-355

Özet

AHMED YESEVÎ VE HACI BEKTAŞ VELİ
Aralarındaki Bağlar, Fikirleri, Tesirleri
ve Türk İslâm Edebiyatına Katkıları
Dr. Seyfullah KORKMAZ
E. Ü. İlahiyat Fakültesi - Edebiyat Fakültesi
skorkmaz@erciyes.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmada Ahmed Yesevî ile Hacı Bektaş Veli arasındaki tüm
ilişkiler aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Hacı Bektaş Veli, Ahmed Yesevî’nin en önemli haleflerindendir. Divan-ı
Hikmet ile Makalât arasında büyük benzerlik ve paralellikler mevcuttur. Ahmed
Yesevî’nin Türkistan’da yaptığı kutsal görevi, Hacı Bektaş Veli, Anadolu ve
Balkanlar’a taşımıştır.
Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli, bilim ve hoşgörüyü temel alan
evrensel düşünceleri ve kişinin alınteri ile geçinmesinin kutsallığını öne çıkaran
yaşama biçimleri ile Türk kültürüne büyük hizmetler yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler
Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Hikmet, Nefes, Makâlat