Mantık ve Bilgi Teorisi


Özdil M. S. , Kayacık A.

Other, pp.195-204, 2013

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2013
  • Page Numbers: pp.195-204

Abstract

Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.