Mantık ve Bilgi Teorisi


Özdil M. S. , Kayacık A.

Diğer, ss.195-204, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Sayfa Sayıları: ss.195-204

Özet

Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.