Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişim Süreci


Özen R., YÜKSEL E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.91-95, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turkish veterinary medical education, which was maintained by a single faculty until 1970, following the establishment of new faculties subsequently, is now continued at 17 out of 21 existent faculties of veterinary medicine. Among the faculties currently providing education, Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine, the establishment law of which came into force in 1992, started education in 1995 with 31 students at provisional classes at the rectorate building. The first term students graduated at the end of the 1999-2000 academic year. The study aimed to introduce the history of Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine, and to present general information concerning its development process.
Türkiye’de 1970 yılına kadar tek fakülte ile sürdürülen veteriner hekimliği eğitimi, bu tarihten sonra yeni fakültelerin de açılmasıyla günümüzde sayıları 21’e ulaşan veteriner fakültelerinden 17’sinde verilmektedir. Bu fakültelerden biri olan ve 1992 yılında kuruluş kanunu yürürlüğe giren Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995 yılında 31 öğrencisi ile Rektörlük binası bünyesindeki geçici dersliklerde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim-öğretim yılı sonunda vermiştir. Çalışma, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin tarihine ışık tutmak ve ilk on beş yıllık gelişim sürecine ilişkin genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.