MELATONİN VE C VİTAMİNİ’NİN KRONİK ALKOLİK SIÇANLARIN AKCİĞER DOKUSUNDAKİ HASAR VE eNOS İMMUNREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ*


SÖNMEZ M. F., akkuş d., savranlar y., YAY A. H., ÖZDAMAR S., tozak yıldız h.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, pp.118-128, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-128
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine the
expression of endothelial nitric oxide synthase and
alterations in the lung caused by alcohol consumption
and the effects of melatonin and vitamin C on these
changes in rats.
Twenty-four adult male Wistar rats weighing 200-250g
were used in this study. Rats were divided into four
groups. The first group served as control (n:6). The
second group was the ethanol treatment for 28 days (n:6).
The third group was given ethanol and supplemented with
40 mg/kg/day vitamin C (intraperitoneally) (n:6). The
fourth group was given ethanol and supplemented with 4
mg/kg/day melatonin (intraperitoneally) (n:6).
Light microscopic examinations revealed thickening in
alveolar septum and desquamation of some bronchial
epithelial cells in the ethanol-fed group. In some fields,
alveolar edema and hemorrhage was
observed. Endothelial nitric oxide synthase
immunoreactivity was in (+++) bronchial epithelial cells,
(++) in alveolar septum and (+) in smooth muscle of
bronchioli and vessels. Expression of endothelial nitric
oxide synthase in alcohol group was decreased compared
to control group. In melatonin and vitamin C treated
groups, endothelial nitric oxide synthase
immunoreactivity resembled that of control group, and
morphological damage was partly improved.
Our finding have led us to conclude that chronic alcohol
consumption results in damage to pulmonary tissue,
which can only be resolved with especially melatonin and
vitamin C.
Bu çalışmada alkolün akciğerde oluşturduğu hasar
ve endotelyal nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine
melatonin ve C vitamininin koruyucu etkilerinin
belirlenmesi amaçlandı.
Çalışmada 24 adet 200-250 gr ağırlığında Wistar cinsi
ergin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar rasgele olarak dört
gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol (n:6); ikinci grup deney
süresince (28 gün) sadece alkol içeren sıvı diyet alan
(n:6); üçüncü grup deney boyunca alkol içeren sıvı diyet
ile birlikte 40mg/kg/gün intraperitoneal C vitamini alan
(n:6); dördüncü grup deney süresince alkol içeren sıvı
diyet ile birlikte 4mg/kg/gün intraperitoneal melatonin
alan sıçanlardan (n:6) oluşturuldu.
Deney süresince sadece alkol alan gruptaki sıçanların
akciğer dokularında alveolar septumda kalınlaşma ve bazı
bronşiol epitel hücrelerinde dökülme gözlendi. Bazı
alanlarda alveolar ödem ve hemoraji tespit edildi.
Endotelyal nitrik oksit sentaz immunoreaktivitesini
belirlemek için yapılan boyamada bronşiol epitel
hücrelerinde (+++), alveolar septumda (++) ve bronşiol
ve damarların düz kaslarında ise (+) boyanma tespit
edildi. Alkol tüketen grupta bronşiol epitelindeki
boyanmada önemli miktarda azalma gözlendi. Melatonin
ve C vitamini gruplarında ise endotelyal nitrik oksit sentaz
boyanması kontrol grubuna benzerlik göstermekteydi ve
oluşan morfolojik hasarlar düzelmişti.
Sonuç olarak kronik alkol tüketimi akciğer dokusunda
hasara yol açmaktadır. Bu hasar melatonin ve C vitamini
ile düzelmektedir.