"Gazete Tasarımında Bilinmeyenler"


AKDAĞ Ç. T.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.28-40, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Unknown Subjects of Newspaper Design 
 
Abstract 
In todays world newspapers are not only concerned with the content of their news, but 
also how they will present their content to the readers so as to inform them about their 
surroundings in an efficient way. With the introduction of computer technology to 
newspaper page design there has been a competition among newspapers in this field. It is 
nowadays possible to recognize each newspaper with their unique design. It is estimated that 
there will be an increase in the number of researches. In this field on the grounds that 
newspaper design has gained importance recently. 
 
In this article, the basic principles and fundamentals of newspaper design are studied. 
These principles are gathered and presented on the basis of experiences and knowledge of 
the researches and professionals of the field. It also, includes some valuable techniques about  how the materials used in newspaper design will be spotted on the page. 
Key Words: Perception, Readability and Legibility

 

Özet 
 
Okuyucularının her gün, dünyadan ve yaşadıkları coğrafyadan haberdar olmalarını
sağlayan gazeteler, sundukları haber ve enformasyonun içeriği kadar bu içeriğin nasıl 
sunacaklarıyla da ilgilidirler. Gazetedeki haberlerin, fotoğrafların veya bilgilerin 
okuyucunun, söz konusu bilgiyi kolayca okuyabileceği ve anlayabileceği bir şekilde 
yerleştirilmesi, haberin okunma olasılığını da kuşkusuz artıracaktır. Özellikle, bilgisayar 
teknolojisinin gazete mizanpajında kullanılmaya başlamasından sonra gazeteler, 
tasarımlarıyla da birbiriyle yarışır hale gelmeye başlamışlardır. Gazeteler neredeyse, sadece 
tasarımlarıyla bile birbirlerinden ayırt edilebilmektedirler. Gazete tasarımının böylesi önem 
kazanmaya başladığı bir dönemde, bu alanda yapılacak araştırmaların sayısının da artacağı
beklenmektedir. 
 
Bu makalede, gazete tasarımında uygulanan temel ilke ve prensipler araştırılmaya 
çalışılmıştır. Bu ilke ve prensipler, tasarımda katı bir doktrin olarak değil, alanda çalışan ve 
alanı araştıran kişilerin deneyim ve bilgilerinden yola çıkılarak sunulmuştur. Makalede 
ayrıca, gazete tasarımında kullanılan materyallerin (başlık, foto, gövde metni gibi) nasıl 
yerleştirileceğiyle de ilgili hususlar da ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Algılama, Okunurluk ve Okutulurluk.