Karbodimidin üniversal adeziv sistemlerin dentin bağlanma dayanımı üzerine etkisinin incelenmesi


Creative Commons License

Doğan A. N. , Arslan S.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.58-64

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-64

Abstract

Piyasadaki dentin adeziv sistemlerin sürekli gelişmesine kıyasla, hibrit tabakanın zayıf stabilitesi hala endişe vericidir ve endojen proteaz aktivitesiyle ilişkili olarak rezin/dentin ara yüzündeki kollajen matrisinin degradasyonu onların ömrünü olumsuz yönde etkileyen ana faktörlerden biridir. Bu in-vitro çalışmanın amacı, MMP inhibitörü olan karbodimid (1-etil-3- [3-dimetilaminopropil] carbodiimide) (EDC) adeziv uygulama öncesi dentin yüzey tedavisinde kullanıldığında üniversal adeziv sistemlerin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisinin mikrogerilim test yöntemiyle değerlendirilmesidir. Çalışmada; 80 adet çürüksüz insan molar dişi kullanılmıştır. Standart dentin yüzeyleri elde edildikten sonra dişler rastgele 8 (n=10) gruba ayrılmıştır. Grupların yarısına 1M EDC ile adeziv uygulaması öncesi yüzey tedavisi yapılarak, Single Bond Universal ve Clearfil Universal Bond hem etch-and-rinse (E&R) hem self-etch (SE) modunda kullanılarak uygulanmıştır. Örneklerin yarısı 24 saat distile suda, kalan yarısı 6 ay yapay tükürükte depolanmıştır. Örneklerden 1mm2 ’lik kesitler alındıktan sonra mikrogerilim bağlanma dayanımı testi yapılmıştır. Kırılma yüzeyleri SEM (taramalı elektron mikroskobu) ile incelenerek kırılma tipleri belirlenmiştir. Veriler, Shaperio-Wilk W, üç-yönlü ANOVA ve post hoc Tukey's testiyle analiz edilmiştir. EDC solüsyonuyla yüzey tedavisi sonrası grupların erken ve geç dönem bağlanma dayanımları ve üniversal adezivlerin E&R ve SE modunda kullanılmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>0,05). Single Bond Universal’in kullanıldığı grupların hepsi Clearfil Universal Bond’un kullanıldığı gruplardan istatistiksel olarak daha fazla bağlanma dayanımı göstermiştir (p<0,05). EDC ile yüzey tedavisi yapılmış olan grupların 6 ay tükürükte depolama sonrası bağlanma dayanım değerlerinde daha az düşüş gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Üniversal adeziv, Karbodimid (1-etil-3-[3-dimetilaminopropil] carbodiimide) (EDC), Matriksmetalloproteinaz (MMP)