Medya Okuryazarlığı: Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Karşı Önlem Arayışı


Creative Commons License

BİLİCİ I. E.

4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2007, vol.2, pp.685-698

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.685-698
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

It is very important to cultivate children very well for a healthy society. Television which is the most spread and rather effective educational mean is expected to educate them well and direct them to true path with the content produced and presented in accordance with social responsibility and public benefit. It has been convinced by the public idea that media messages have some positive contributions as well as harmful effects in negative way.

In this study, particularly at television, firstly we try to define what the negative effects of information conveyors could presumably become, such as audio, video, text; and than determine what kind of possibilities/hindrances exist and what kind of precautions can be taken in order to solve those problems in Turkey’s conditions. The data derived form the accumulation of learning of previous researches are the primary starting point of this study. With this study, we try to inquire a respond for the main question. “-What can be done to prevent children from the negative effects of media on children?”

Keywords: Media, media literacy, child, television. advertisement, education, effect, violence

Sağlıklı bir toplum için çocukların iyi yetiştirilmesi çok önemlidir. Yaygın ve etkin bir eğitim aracı olan medyadan sorumluluğunun bilincinde olması ve kamu yararını gözeterek, sunduğu içeriklerle çocukları iyi eğitmesi, doğru yönlendirmesi beklenir. Medya mesajlarının pozitif yöndeki katkılarının yanı sıra negatif yönde zararlarının bulunduğu kabul edilmektedir.

Bu çalışma da televizyon özelinde, medya üzerinden akan görüntü, ses, yazı gibi bilgi taşıyıcı ögelerin olumsuz etkilerinin neler olabileceğinin öncelikle tanımlanması; sonra bunlarla mücadele edebilmek için ne gibi imkanların/imkansızlıkların olduğunun tespiti ve Türkiye koşullarında ne gibi önlemlerin alınabileceği araştırılmıştır. Bu konuda daha önce yapılmış araştırmalarda elde edilen veriler bu çalışma için temel hareket noktası olmuştur. Bu çalışma ile televizyonun çocuklar üzerindeki etkilerinin olumsuz olmaması için neler yapılabilir ? ana sorusuna cevap aranacaktır.

Anahtar Sözcükler: Medya, medya okuryazarlığı, televizyon, çocuk, reklam, eğitim, etki, şiddet