İntihar ve Zarar Eğilimli Hastalarda Tedavi Yükümlülüğünün İhlâli


Günday H. M.

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1207-1224

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1207-1224
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Medical science of mental health operates for the wholeness of mental health and comes into prominence with modern life. Different than the traditional doctor-patient relationship, psychiatrist-patient relationships have a priviliged position. This is mainly because of two fundemental reasons: Firstly, the treatments that are peculiar to the field of mental doctoring such as psychotheraphy in particular and secondly, the specific problems the psychiatry patient has, especially tendencies towards suicide and harm. This paper studies liability of the psychiatrist limited to these specific problems of patients who have suicide and harm tendencies. The conditions of liability or responsibility states and other liability aspects are not discussed here.

Günümüzde ruh sağlığı hekimliği, kişinin beden ve ruh sağlığı bütünlüğüne yönelik faaliyette bulunan ve modern hayatla birlikte önemi artan bir uzmanlık dalıdır. Normal hekim – hasta ilişkilerinden farklı olarak psikiyatrist – hasta ilişkileri ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu temelde iki sebebe dayanır. Birincisi, ruh hekimliği alanında psikoterapiler başta olmak üzere uygulanan özel tıbbî müdahale yöntemleridir. İkincisi ise, psikiyatri hastalarında ortaya çıkan özellikle intihar ve zarar eğilimleri gibi spesifik sorunlardır. Bu çalışmada psikiyatristin hukuki sorumluluğu sadece intihar ve zarar eğilimli hastalardaki spesifik sorunlar ele alınarak incelenmiştir. Hukukî sorumluluğun şartları ve diğer sorumluluk hallerini doğuran hususlara yer verilmemiştir.