Yüksek dereceli over seröz karsinomlarinda lenf nodu tutulumu olan ve olmayan olgularda apelin ve apj reseptörü doku dağılımlarının araştırılması


ÜNAL I., Khiavi I. R. , Tasar G. E. , GÖKSÜLÜK D. , BOYRAZ G., ÖZGÜL N., ...Daha Fazla

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye