Yüksek dereceli over seröz karsinomlarinda lenf nodu tutulumu olan ve olmayan olgularda apelin ve apj reseptörü doku dağılımlarının araştırılması


ÜNAL I., Khiavi I. R. , Tasar G. E. , GÖKSÜLÜK D. , BOYRAZ G., ÖZGÜL N., ...More

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Turkey, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey