Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri


Özen A., YÜKSEL E. , Doğan Ö.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.813-817, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.813-817

Özet

Bu çalışmada, veteriner ilaçları satış yetkisinin, veteriner hekimliği kliniklerinin bilançoları ve veteriner hekimlerin vizyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 400 klinisyen veteriner hekimden anket yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin frekans analizi ve aritmetik ortalama hesaplamaları sonucunda, çiftlik hayvanı kliniklerinde çalışan veteriner hekimlerin iş kıyafeti (önlük) ve reçete gibi veteriner hekimliğe ait özel simgeleri terk etme eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Çiftlik hayvanı kliniklerindeki ‘kayıtlı hasta sayısı’, ‘klinik hizmeti talep eden müşteri sayısı’, ‘tüm veteriner hekimliği hizmetlerini talep eden müşteri sayısı’, ‘yalnızca ilaç satın alma talebinde bulunan müşteri sayısı’ ve ‘ilaç satış cirosunun toplam ciro içerisindeki oranı’ verileri, pet kliniklerindeki verilerden yüksek olsa da; hasta/müşteri sayılarının aylık ciro içerisindeki ortalama katkı payları açısından pet kliniklerindeki değerler, çiftlik hayvanı kliniklerindekinden daha yüksek bulunmuştur.
The present study was conducted to determine the effects of the authorization to sell veterinary pharmaceuticals on the balance sheet of veterinary clinics and the vision of private veterinary practitioners. For this purpose, data was collected from 400 private veterinary practitioners by means of a questionnaire. The frequency analysis and calculation of arithmetical means revealed that private veterinary practitioners working at clinics specialized in farm animals showed a tendency to abandon symbols specific to the veterinary profession, including lab coats and prescriptions. Although the “number of registered patients”, “number of clients with a demand for clinical services”, “number of clients with a demand for all veterinary medical services”, “number of clients with the sole demand of buying pharmaceuticals” and the “proportion of the sales turnover to the global turnover” of farm animal clinics were higher than those of pet clinics, the values pertaining to the pet clinics for the average contribution of patient/client numbers to the monthly turnover were higher than those of farm animal clinics.