Kocaoğlu Güçlü B, Kara K. 2009. Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Enzim. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 6(1): 65-75.


KARA K.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.6, ss.65-75, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.65-75

Özet

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 6(1) 65-75, 2009 B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, DKe. rKleAmReA J Fac Vet Med Univ Erciyes 6(1) 65-75, 2009 Review Article Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Enzim Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA Erciyes Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri - TÜRKİYE Özet: Hayvan beslemede antibiyotiklerin kullanımının sınırlandırılması, organik ürünlerin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesi, bilim adamlarını alternatif yem katkı maddelerinin kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Probiyotikler, prebiyotikler ve enzimler alternatif yem katkı maddelerinden bazılarıdır. Bu alternatif yem katkımaddelerinin genç ve ergin ruminantlarda sağlık, performans ve rumen fermentasyonu gibi değerler üzerinde oluşturabilecekleri etkiler ve bunun ruminant besleme açısından önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Enzim, prebiyotik, probiyotik, ruminant
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 1. Probiotic, Prebiotic, and Enzyme Summary: Due to the limitation of antibiotics using in animal nutrition, preferences of organic products by consumer, scientist are led to do studies on alternative feed additives. Probiotics, prebiotics, and enzymes are some of the alternatives. The effect of these alternative feed additives on health, performance and rumen fermantation in pre-ruminants and adult ruminants, and the importance of these substracts for ruminant nutrition are to be dwelt upon. Key Words: Enzyme, prebiotic, probiotic, ruminant