Başkâtib-zâde Râgıb Efendi Muhtasar Mecmû'ası II. Cilt (Tıpkıbasım)


Creative Commons License

Kılıç A. , Göllü Ş., Süyrüğe İnce N.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Kayseri

Özet

Râgıb Bey Muhtasar Mecmû'asının tıpkıbasımıdr.