Kalsiyum Formiat Sodyum Metabisülfit Sodyum Benzoat ve Formik Propiyonik Lignosulfoik Asit Karışımlarının Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme Olanağı Silaj Kalitesi in vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri


BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S. , KONCA Y. , ÖZDÜVEN M. L. , Okuyucu B.

I. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 September - 02 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper