Lack of Association between Glutathione Peroxidase 1 (pro197leu) Polymorphism and Schizophrenia in a Turkish Population.


Tekedereli I., CANATAN H.

Kocatepe Tıp Dergisi-Kocatepe Medical Journal, vol.12, pp.48-53, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Kocatepe Tıp Dergisi-Kocatepe Medical Journal
  • Page Numbers: pp.48-53

Abstract

Introduction: Schizophrenia is a complex disease characterized with psychosis, cognitive dysfunction and negative symptoms. The etiology is unknown in most cases. Free radicals and antioxidant system balance shifting in favor of oxidants resulted from oxidative stress has been accounted for in the pathogenesis of schizophrenia. In this study, we aimed to elucidate the role of the pro197leu polymorphism of glutathione peroxidase 1 (GPX1) enzyme, the major subunit of glutathione peroxidase, in the etiopathogenesis of schizophrenia. 
 
Materials and Methods: The study group was composed of 100 patients (54 males and 46 females) and 100 healthy volunteers (66 males and 34 females). The study was conducted using the PCR\RFLP method. 
 
Results: The allele frequencies of pro197 and leu197 variants of GPX1 were similar in the control group and schizophrenic patients (p=0.318). Distributions of the genotype frequencies were similar between the controls and patients (p=0.402), as well as males and females in 
patient group (p=0.225). 
 
Conclusion: The pro197leu polymorphism of GPX1 gene may not constitute any susceptibility for schizophrenia in Turkish population studied. 
 
Key Words: Glutathione Peroxidase 1, Polymorphism, 
Schizophrenia
Amaç: Şizofreni, psikoz, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve negatif semptomlarla seyreden 
kompleks bir hastalıktır. Etyoloji, bir çok vakada bilinmemektedir. Şizofreni patogenezinde serbest radikal-antioksidan sisteminde dengenin oksidanların lehine bozulması suçlanmaktadır. Bu çalışmamızda glutatyon peroksidazın en önemli alt grubu olan glutatyon peroksidaz 1 (GPX1) enzimini kodlayan gendeki pro197leu polimorfizminin şizofreni etyopatogenezindeki rolünü aydınlatmayı hedefledik. 
 
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza 100 hasta (54 erkek ve 46 kadin) ve 100 sağlıklı gönüllü dahil 
edildi. PCR/RFLP yöntemi çalışma metodu olarak seçildi. 
 
Bulgular: GPX1 genindeki pro197 ve leu197 allellerinin sıklıkları (p=0,318) ve pro/pro, pro/leu, 
leu/leu genotiplerinin dağılımları (p=0.402) kontrol  ve şizofreni gruplarında benzer bulundu. Ayrıca genotip dağılımları açısından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,225). 
 
Sonuç: GPX1 genindeki pro197leu polimorfizminin çalışılan Türk toplumunda 
şizofreniye yatkınlık oluşturmadığı tespit edildi.
 
Anahtar Kelimeler: Glutatyon Peroksidaz 1, 
Polimorfizm, Şizofreni