Reactıve Blue 19 Tekstil Boyarmaddesinin Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Arıtımının Taguchi Deneysel Tasarım Metodu ile Optimizasyonu


ÇOPUR A., GÖKKUŞ Ö. , KAMURAN K., M GÖKHAN Y., AYHAN A., YILDIZ Y. Ş.

8. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey