Places Visited and Interpretation of Tourist Guides on the Daily Cappadocia Tour


Creative Commons License

Mıstık S., Çeşmeci N.

Turist Rehberligi Dergisi, vol.5, no.2, pp.67-80, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.34090/tured.1100536
  • Journal Name: Turist Rehberligi Dergisi
  • Journal Indexes: Root Indexing
  • Page Numbers: pp.67-80
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose and Importance: The aim of this study is to determine (a) the places which guides are visiting; (b) the points chosen for interpretation; (c) the sources used in preparation for interpretation and (d) the interpretation topics on the most frequently organized daily tour in Cappadocia – so called "Red Tour". In the light of the findings to be obtained, it is thought that a standard can be established in terms of the route and information provided by the guides on this or on the similar daily tours in the region.

Methodology: A literature review was made on the subject and based on it an interview form was created. After that a semi-structured interview with five experienced guides was held and recorded. The data obtained from interviews were analyzed manually by content analysis.

Findings: It was found that most visited attractions in this daily tour are Göreme Open-Air Museum, Pigeon Valley, Three Graces (fairy chimneys), Devrent / Imagination Valley and Paşabağ heritage site. Attractions like Zelve heritage site, Çavuşin village, Mustafapaşa village, Saruhan caravanserai and Ürgüp are almost never visited on this tour. Most important place for interpretation is found to be a Göreme Open-Air Museum. A few hours before the visit to this museum guides are introducing an Anatolian chronology. Geological structure of the region is introduced mostly in Devrent / Imagination Valley, Three Graces (fairy chimneys), Paşabağ heritage site, Pigeon Valley or Esentepe panoramic view points.

Originality/Value: Studies that deal with the information-giving role of the guides on the tour and especially which cover the preparations and tour planning are still limited. It is thought that this study will make a contribution to fill the gap in the literature on tour planning, tour realization and practices in the guiding profession. In addition, it is hoped that this research will help regional professionals (travel agencies and inexperienced tourist guides) for organizing and designing tours and interpreting the region.

Research Limitations/implications: Only members of regional guide chamber were included in the study. The small number of participants can be considered as another important limitation of the study.

Amaç ve Önem: Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesi'nde en sık uygulanan ve “Kırmızı Tur” olarak adlandırılan günübirlik turda: (a) durulacak yerlerin; (b) bu yerlerde anlatım yapılan noktaların; (c) anlatımlarda kullanılan kaynakların ve (d) anlatılan konuların tespit edilmesidir. Bu konuda elde edilecek bulgular ışığında gelecekte bu tur ve benzeri turlarda güzergâh ve rehberlerce verilen bilgiler konusunda mümkün olduğunca bir standardın oluşturulmasına ve turu gerçekleştirecek rehberlere tur planlaması ve yönetiminde ve bilgilendirmede de yol gösterici bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Yöntem: Konuyla ilgili öncelikle literatür taraması yapılmış ve amaç doğrultusunda buradan yola çıkılarak görüşme formu oluşturulmuştur. Bölgede tecrübeli olan beş rehberle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve kaydedilmiştir. Sonrasında kayıtlar çözümlenmiş ve veriler içerik analizi ile manuel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Turda en sık uğranılan yerlerin Göreme Açıkhava Müzesi, Güvercinlik Vadisi, Üç Güzeller, Devrent ve Paşabağ gibi çekicilikler olduğu belirlenmiştir. Bazı rehberlerin turda Zelve, Çavuşin, Ürgüp, Mustafapaşa ve Saruhan gibi çekiciliklere hiç gitmediği ortaya çıkmıştır. Anlatım yapılan çekiciliklerin en önemlisinin Göreme Açıkhava Müzesi olduğu ve rehberlerin, misafirlerine buraya gelmeden birkaç saat önce detaylı olarak Anadolu kronolojisini anlattıkları tespit edilmiştir. Bölgenin jeolojik yapısının anlatımı için ise Devrent, Üç Güzeller, Esentepe ya da Güvercinlik Vadisi’nin tercih edildiği belirlenmiştir.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Rehberlerin turdaki bilgilendirme rolünü ele alan ve özellikle tura hazırlık ve planlamayı kapsayan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın, tur planlama, gerçekleştirme ve rehberlik mesleğine yönelik uygulamalar konusunda yazındaki boşluğu doldurmaya yönelik bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, bölge ile ilgili turların düzenlenmesinde bir yol gösterici olarak seyahat acentalarına ve bu turlarda hizmet veren tecrübesiz turist rehberlerine de yol gösterici olacağı umulmaktadır.

Sınırlılıklar: Çalışmada sadece destinasyondaki odaya üye olan rehberler dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen katılımcı sayısının az olması da çalışmanın diğer önemli bir kısıtlılığı olarak değerlendirilebilir.