Çocukluk Çağı Viral Ve Bakteriyel Pnömonilerinde Tamamlayıcı Bir Metot Olarak Toraks US: Akciğer Direk Grafi İle Karşılaştırılması


ÜLGEN E. C. , GÖRKEM S. B. , KÖSE M. , gedikli f., gürek a. o. , COŞKUN A.

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey