YALNIZLIK DUYGUSU VE ÖLÇÜMÜ


Creative Commons License

AKGÜL H.

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi /The Juornal of Social Science, no.9, pp.273-289, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi /The Juornal of Social Science
  • Page Numbers: pp.273-289

Abstract

FEELING OF LONELINESS AND ITS MEASUREMENT Being a human-specific psychological condition, loneliness is considered to date back to existence of human. Recently, science of psychology, psychologists, and psychological consultants have started to be further interested in loneliness increasingly. Today’s changing culture, social life styles, family structure, advancing technology, extended life expectancy, increasing number of individuals living alone, urbanization, alienation brought by them, and isolation cause modern human, either female or male to experience feeling of loneliness more frequently and intensively. The aim of this literature study is to thoroughly investigate feeling of loneliness, which is supposed to be experienced gradually more intensively in recent years, as well as its measurement. In the study, loneliness was explained by being extensively researched and investigated and surveying scales used in the relevant literature. The scales introduced in the study are thought to be beneficial for researchers, who will study on loneliness, to select an assessment instrument.

Key Words: Loneliness, feeling of loneliness, measurement of loneliness, assessment instrument 

İnsana özgü psikolojik bir durum olan yalnızlığın, insan var olduğundan beri, var olduğu düşünülmektedir. Son dönemde psikoloji bilimi, psikolog ve psikolojik danışmanlar giderek artan bir oranda yalnızlıkla daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır. Günümüzde değişen kültür, toplumsal yaşam biçimleri, aile yapısı, gelişen teknoloji, insan ömrünün uzaması, tek başına yaşayan bireylerin sayısının artması, kentleşme ve bunların getirdiği yabancılaşma, izolasyon günümüz modern insanının ister erkek ister kadın olsun daha sık ve yoğun olarak yalnızlık duygusu yaşamasına neden olmaktadır. Bu literatür çalışmasının amacı son yıllarda giderek yoğun yaşanıldığı düşünülen yalnızlık duygusunu ve yalnızlık ölçümünü derinlemesine incelemektir. Çalışmada yalnızlık derinlemesine araştırılıp, incelenerek alan yazında kullanılan ölçekler taranarak, açıklanmıştır. Araştırmada tanıtılan ölçeklerin, yalnızlık konusunda çalışma yapacak araştırmacılara, ölçme aracı seçiminde yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, yalnızlık duygusu, yalnızlığın ölçümü, ölçme aracı