SIYASATNAMEHS AS A NORMATIVE VALUE IN POLITICAL COMMUNICATION


Creative Commons License

Temir E.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.239-251, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.239-251

Abstract

In this study, Nizamülmülk’s Siyasetnameh and Imam al-Ghazali’s Nasihatu’l-Muluk works are considered as normative values in terms of political communication. The recommendations in the works, which may be related with today’s political communication are given in a separate manner and sometimes they are supported by actual examples

Bu çalışmada Nizamülmülk’ün Siyasetname ve İmam-ı Gazali’nin Nasihatü’l-Mülûk isimli eserleri siyasal iletişim açısından normatif bir değer olarak ele alınmıştır. Eserlerde yer alan ve günümüz siyasal iletişimi ile ilgili olabilecek tavsiyeler yer yer müstakil bir şekilde verilmiş, kimi zaman ise güncel örneklerle desteklenmiştir.