Supramoleküler Çözücü Esaslı Sıvı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi İle Fosfatın Ayrılması, Zenginleştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini


SOYLAK M. , GÖRÜCÜ H., YILMAZ E.

IV. Eser Analiz Kongresi, Turkey, 19 - 22 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey