Çocuklarda Genel Anestezi Altında Uygulanan Diş Tedavileri ile İlgili YouTube™ Videolarının İçerik Analizi


ÖZTÜRK G., GÜMÜŞ H.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.140-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.856093
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.140-147
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Background: It was aimed to evaluate the quality of the information content of the videos about "dental treatment under general anesthesia in children" on the YouTubeTM video platform.

Methods: Videos were searched by using the terms "dental treatment under general anesthesia in children" and "dental treatment under general anesthesia" on the YouTubeTM platform. As a result of the search a total of 24 videos were evaluated. The number of views, likes, dislikes, and comments of these videos, duration of video, day since video was uploaded and video source information was recorded. A scoring system consisting of 8 parameters was used to classify the video information content quality. Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U test, and Spearman correlation analysis were used for statistical evaluation. Statistical significance was taken as p<0.05.

Results: Videos about dental treatment under general anesthesia in children on the YouTubeTM platform was determined that 11 had poor quality information content, 10 had medium quality information content and 3 had good quality information. It was determined that videos with good quality information content had significantly higher video duration, the number of likes, viewing rate, and information reliability scores than videos with poor quality information content (p<0.05), but there was no significant difference between videos with medium quality information content (p>0.05).

Conclusion: The videos on the YouTubeTM platform on “dental treatment under general anesthesia in children” are insufficient in terms of providing information. Physicians should direct parents to appropriate and professional resources so that they can obtain accurate and up-to-date information.

Amaç: Bu çalışmada YouTubeTM video platformunda bulunan çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi ile ilgili videoların bilgi içeriği kalitelerinideğerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: YouTubeTM video platformuna “çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi” ve “genel anestezi altında diş tedavisi” terimleri girilerek tarama yapılmıştır. Arama sonucunda toplam 24 video değerlendirmeye alınmıştır. Videolara ait izlenme, beğenilme, beğenilmeme ve yorum sayısı, video süresi, videonun yüklendiği tarihten itibaren geçen gün sayısı ve video kaynağı bilgileri kaydedilmiştir. Video içerik kalitesinin sınıflandırılabilmesi için 8 parametreden oluşan bir puanlama sistemi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirme için Kruskall Wallis testi, Mann-Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak alınmıştır.

Bulgular: YouTubeTM video platformunda yer alan çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi ile ilgili videolardan 11’inin zayıf kalitede bilgi içeriğine, 10’unun orta kalitede bilgi içeriğine ve 3’ünün iyi kalitede bilgi içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. İyi kalitede bilgi içeriğine sahip videoların video süresinin, beğenilme sayısının, izlenme oranının ve bilginin güvenilirliği skorlarının kötü kalitede bilgi içeriğine sahip videolardan anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05) ancak orta kalitede bilgi içeriğine sahip videolar ile aralarında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Sonuç: Çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi ile ilgili YouTubeTM video platformunda yer alan videolar bilgi sağlama yönünden yetersizdir. Hekimler, ebeveynleri doğru ve güncel bilgileri edinebilmeleri için uygun ve profesyonel kaynaklara yönlendirmelidir.