Kıbrıs'a Hangi Oğuz Boyları Yerleşti?


Creative Commons License

Peler G. Y.

Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz,Recep Tek,Betül Görkem,Erol Aksoy,Uğur Başaran,Nilgün Aydın, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.361-376, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Kömen Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Sayfa Sayıları: ss.361-376
  • Editörler: Erhan Çapraz,Recep Tek,Betül Görkem,Erol Aksoy,Uğur Başaran,Nilgün Aydın, Editör

Özet

Kıbrıs’ın Osmanlı Türkleri tarafından fethinden sonra, adaya Anadolu’dan göçürülen Türklerin yerleştirildiği arşiv belgeleri ila sabittir. Konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışmış olan Orhonlu, Halaçoğlu, Türkay, Gerçel ve Altay gibi bilim adamları, bu göçmenlerin mensup oldukları sosyal ve mesleki sınıfları ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuşlardır. Ancak bu araştırmacıların hiçbiri adaya yerleştirilen cemaat ve aşiretlerin hangi Oğuz boylarına mensup oldukları konusu üzerinde durmamıştır. Bu çalışmada fetih sonrasında Kıbrıs’a yerleştirilen cemaat ve aşiretlerin hangi Oğuz boyuna mensup oldukları tespit edilmeye çalışılacaktır.