. Silici S, Güçlü BK, Kara K. 2011. Yumurtacı Damızlık Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarına Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği İlavesinin Verim ve Kuluçka Performansı İle Yumurta Kalitesine Etkisi. Erciyes Üni Sağlık Bil Enst Derg, 20(1): 68-76.


KARA K.

Erciyes Üni Sağlık Bil Enst Derg,, cilt.20, ss.68-76, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 20 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Erciyes Üni Sağlık Bil Enst Derg,
  • Sayfa Sayıları: ss.68-76

Özet

Özet : Bu çalışma, bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına katılan öğütülmüş üzüm çekirdeğinin yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta kalitesi ve kuluçka performansına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Toplam 144 adet, 12 haftalık Japon bıldırcını 3 tekrarlı 4 gruba ayrıldı. Bıldırcınlar 8 hafta boyunca temel yeme % 0 (kontrol), 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilave edilen yemlerle beslendi. Çalışmada yeme öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin (% 0.5, 1 ve 1.5) performans (yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma), yumurta kalitesi (Haugh birimi, yumurta özgül ağırlığı, yumurta kabuk kalınlığı, yumurta sarı rengi) ve kuluçka performansına (kuluçka randımanı, döllü yumurta oranı, çıkım gücü) etkisi belirlendi. Bıldırcın yemlerine % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığını etkilemediği (p>0.05), % 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin ise yemden yararlanma oranını kontrole göre iyileştirdiği belirlendi (p<0.01). Yeme % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin kontrole göre Haugh birimi, yumurta kabuk kalınlığı, yumurta özgül ağırlığı, yumurta sarı rengi, döllü yumurta oranı, çıkım gücü ve kuluçka randımanına önemli bir etkisi olmadı (p>0.05). Sonuç olarak, bıldırcın karma yemlerine % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin verim ve kuluçka performansı ile yumurta kalitesine olumsuz bir etki yapmadığı, yemden yararlanmayı artırdığı belirlendi. Anahtar kelimeler: Bıldırcın, kuluçka, performans, öğütülmüş üzüm çekirdeği, yumurta kalitesi
Summary: This study was carried out to determine the effects of grape seed supplementation on egg production, feed intake, feed efficiency, egg quality and hatching performance of quail (Coturnix coturnix japonica). A total of 144 Japanese quails aged 12 weeks, assigned to 4 groups with 3 replicates. Quails were fed supplemented diet with % 0 (control), 0.5, 1, and 1.5 grape seed for 8 weeks. In the study, the effects of crushed grape seed addition (% 0.5, 1, and 1.5) to diet determinated performance (feed intake, egg production, egg weight, feed efficiency), egg quality (Haugh unit, egg specific gravity, egg shell thickness, egg yolk color), and hatching performance (hatching performance, fertility egg rate, fertile hatchability). The addition of grape seed did not significantly affect feed intake, egg production, egg weight, in % 0.5, 1, and 1.5 grape seed supplemented JURXSV S! IHHG HIILFLHQF\ LQFUHDVHG LQ DQG 1.5 grape seed supplemented groups (p<0.01) compared to the controle group. The additiion of grape seed (% 0.5, 1, and 1.5) to diet did not significantly affect Haugh unit, egg shell thickness, egg specific gravity, egg yolk color, fertility egg rate, fertile hatchability and hatching performance compare to controle group (p>0.05). In conclusion, the grape seed supplementation of the mixed feed of Japanese quails, did not effect the production, hatching performance and the quality of their eggs, increased feed efficiency. Keywords: Egg quality, crushed grape seed, quail, hatchability, performance