RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI


Creative Commons License

YAŞAR M.

IInternational Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, pp.1928-1942, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : IInternational Journal of Languages’ Education and Teaching
  • Page Numbers: pp.1928-1942

Abstract

In order to grasp phonetic structure of the Russian language it’s necessary to know phonetic features of the language and its components. To put it simply, phonetics consists of sounds, sound combinations, stress, rhythm, melody, intonation and pauses. Any language contains a finite number of sounds. Sounds are represented by letters. Emotions expressed in the voice are clarified with the help of punctuation marks. Sound structure of languages is subject to constant change, whereas words’ spelling changes very slowly, so the words’ letter combinations only partially reflect their pronunciation. In Russian there is a big difference between the sound and the letter combinations of a word. The number of letters of a word may differ from the number of its sounds. In particular, vowels, depending on their location and the distance from the stressed syllables, can sound differently. This article focuses on studying difficulties in teaching phonetic structure of the Russian language and techniques facilitating these problems. 

Rus dilinin fonetik yapısını kavrayabilmek için onun fonetik özelliklerini ve içerdiği öğeleri iyi bilmek gerekir. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse fonetik, sesler, ses birleşimleri, vurgu, ritim, melodi, tonlama ve duraklamalardan ibarettir. Her dilin bütün kelimelerini oluşturan sesler belirli bir sayı ile sınırlıdır. Konuşmada telaffuz edilen sesler, harfler sayesinde görüntüye/yazıya aktarılır. Yine konuşma anında ses tonlarınızla yansıttığımız duygularımız da çeşitli noktalama işaretleriyle yazıya aktarılır. Dilin ses yapısı sürekli değişime uğramaktadır, sözlerin harflerle yazılması ise çok yavaş değişmektedir, bu nedenle kelimenin harf bileşimi onun telaffuzunu sadece kısmen olarak yansıtır. Rusçada, bir sözcüğün ses ve harf bileşimleri arasındaki büyük fark vardır. Rusça bir kelimenin ses sayısı ile harf sayısı eşit olmayabilir. Özellikle sesli harfleri, bulunduğu konuma göre ve vurgulu heceden uzaklığına bağlı olarak farklı ses verebilir. Bu makalede Rusça öğretiminde dilin fonetik yapısından kaynaklı zorlukların irdelenmesi ve çözümü kolaylaştırıcı teknikler üzerinde durulmaktadır.