General Allenby Döneminde Filistin’de Askeri Yönetim ve Nebi Musa Olayları (1917-1920)


DEVECİ C.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.35-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

After the occupation of Palestine by the United Kingdom in 1917, military ruling established there continued its activities in the areas of administration and security of the country. Accordingly, soldiers are responsible in these two areas of maintaining the current situation in Palestine. On the issue of administration, Palestine was divided into administrative centers and military governors were appointed. The governors acted according to the conditions of war when they ruled the province. At this point the military administration has maintained the balance that exists in Palestine. The other issue where the military commanders are in charge of Palestine is the security of the country. Military rulers were inadvertently influenced by the political decisions taken by the London Ministry of Foreign Affairs while fulfilling their duty to provide security in Palestine. One of these resolutions, the London Foreign Ministry's desire to build a Jewish National Home in Palestine in support of the Zionists, left military officials in a difficult position for security in Palestine. As a matter of fact, this situation has also disturbed the Arabs living in Palestine. In the spring of 1920, the al-Nabi Musa festivals became the first spark of the Arab reaction, and the security of the country was in danger. This brought together the end of the military administration.

İngiltere’nin, 1917’de Filistin’i işgal ettikten sonra orada kurduğu askeri yönetim ülkenin yönetimi ve güvenliği konularında faaliyetini devam ettirmiştir. Buna göre askerler; bu iki alanda Filistin’de mevcut durumu korumakla yükümlüdür. Yönetim ile ilgili konuda Filistin, idari merkezlere ayrılmış ve askeri valiler görevlendirilmiştir. Valiler bulundukları ili yönetirken savaş koşullarına göre hareket etmiştir. Bu sayede askeri yönetim Filistin’de mevcut olan dengeyi korumuştur. Askeri yöneticilerin Filistin'de görevli olduğu diğer konu ise ülke güvenliğinin sağlanmasıdır. Askeri yöneticiler, Filistin'de güvenliği sağlama konusunda görevlerini yerine getirirken Londra Dış İşleri Bakanlığında alınan politik kararlardan ister istemez etkilenmiştir. Bu kararlardan birisi olan Londra Dış İşleri Bakanlığı’nın Filistin’de Siyonistleri destekleyerek bir Yahudi Ulusal Evi inşa etmek istemesi, Askeri yöneticileri Filistin'de güvenliği sağlama konusunda zor durumda bırakmıştır. Haliyle bu durum Filistin’de yaşayan Arapları da rahatsız etmiştir. 1920 yılı bahar aylarında gerçekleşen Nebi Musa Şenlikleri, Arap tepkisinin ilk kıvılcımı olmuş ve iki toplum çatışmıştır. Bu ise askeri yönetimin sona ermesini beraberinde getirmiştir.