FIRAT TV VE KAMPÜS TV ÖRNEKLERİYLE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA BİRİMİ OLARAK ÜNİVERSİTE TELEVİZYONLARINA BAKIŞI


Creative Commons License

Nizam F., BAĞCI C.

ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science, no.34, pp.106-124, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.106-124

Abstract

This study, includes an overall assessment of the communication training in Turkey and of university television as an application unit. Firstly, the history and quality of communication education is assessed in Turkey. Following this evaluation, radio, television and cinema education issues are discussed in the faculties of communication. Finally, examines the university television of as an application unit with examples “Fırat Tv” in Fırat University and “Kampüs TV” in Erciyes University. In this research, survey technique were used as main data collection method

Bu çalışma tarihi 1950’lere uzanan Türkiye’deki iletişim eğitiminde, uygulama birimi olarak rol oynayan üniversite televizyonlarından yayınına devam eden ikisi özelinde, üniversite televizyonlarının genel olarak bir değerlendirmesini içermektedir. Çalışmada öncelikle Türkiye’de iletişim eğitiminin tarihi ve niteliği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin ardından İletişim Fakültelerinde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi konusu ele alınmaktadır. Son olarak Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki “Fırat TV” ile Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki “Kampüs TV” örnekleri üzerinden, bir uygulama birimi olarak üniversite televizyonları incelenmektedir. Araştırmada temel veri toplama metodu olarak anket kullanılmıştır.