Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi


Ezberci Çevik E. , Candan S., Bozdemir H., Kurnaz M. A.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.165-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 27
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.165-176

Özet

Çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerini incelemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Batı Karadeniz bölgesindeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 87 fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak MGMP Uzamsal Yetenek Testi kullanılmıştır. Test, 29 sorudan oluşmakta olup, güvenirlik katsayısı 0,830 olarak hesaplanmıştır. Testte altı farklı soru tipi (Küp Sayma, 2D ‘den 2D’ye Görselleştirme, 2D’den 3D’ye ve 3D’den 2D’ye Görselleştirme, Şekli Zihinde Ayrıştırma, Zihinde Bütünleme, Zihinde Döndürme) ele alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının farklı soru tiplerine ilişkin toplam puanları incelendiğinde, küp sayma, 2D’den 3D’ye ve 3D’den 2D’ye görselleştirme, şekli zihinde ayrıştırma, zihinde bütünleme tipindeki sorulardan elde edilen başarının %50’nin üstünde olduğu görülürken, 2D ‘den 2D’ye görselleştirme ve zihinde döndürme sorularından daha düşük puan alındığı, dolayısıyla öğretmen adaylarının bu tip sorularda daha zorlandıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerini geliştirici uygulama örneklerine lisans düzeyinde de yer verilmesi gerektiği, uzamsal yeteneği etkileyen farklı değişkenler ele alınarak aralarındaki ilişkinin incelendiği araştırmaların yapılması önerilmektedir.