Graft Versus Host Hastalığında Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları Mesenchymal Stem Cell Applications in Graft Versus Host Disease


KARAKÜKCÜ M. , ÇETİN M.

Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics, vol.7, pp.31-38, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics
  • Page Numbers: pp.31-38

Abstract

ABS TRACT Graft-versus-host disease (GVHD) is a hard and lethal complication of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. However, there have been only a few limited therapeutic options for the treatment of GVHD. Prednisolon is the first line treatment of the GVHD with the 30-50% success rate. Second line treatment for acute GVHD after failure of steroids is not well substantiated due to the lack of more effective drugs. Recently, a cell product mesenchymal stem cell (MSC) treatment has been to be used. MSC can be used as potential agents in treatment of GVHD because of its tissue repairing and immunmodulatory effects. There are lots of studies about effectiveness and safety of MCS in GVHD treatment. However, to improve the therapeutic efficiency of MSCs, elucidation of specific markers of MSC phenotypes, useful source of MSC, standardized protocols for expansion, and dosage, timing and route of administration are crucial. MSCs came to light as a promising treatment for GVHD and many clinical trials of the potential of MSCs as a therapeutic agent are in progress. Key Words: Graft vs host reaction; mesenchymal stem cells; hematopoietic stem cell transplantation

ÖZET
Graft versus host hastalığı (GVHH) hematopoietik kök hücre naklinin en zor ve ölümcül komplikasyonudur. Ancak GVHH tedavisinde kullanılabilecek çok az tedavi seçeneği vardır. Prednizolon, %30-50 arasında değişen cevap oranlarıyla birinci sıra tedavi seçeneğidir. Steroid tedavisine cevap vermeyen hastalarda ise çok etkili ilaçlar olmamasından dolayı kanıtlanmış bir yöntem yoktur. Son yıllarda bu hastaların yönetiminde hücresel bir ürün olan mezenkimal kök hücre (MKH) tedavisi gündeme gelmiştir. MKH'ler doku tamiri ve immünmodülatuar özelliklerinden dolayı GVHH tedavisinde potent bir ajan olabilirler. GVHH tedavisinde MKH uygulamalarının güvenli ve etkili olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır. Ancak MKH tedavisinin tedavi etkinliğini artırabilmek için, uygun doz, zaman, uygulama şartları ve protokolü, uygun MKH kaynağı, fenotipik özellikleri ve spesifik belirteçleri, ekspansiyon protokollerinin standardize edilmesi gereklidir. Klinik çalışmalarda potansiyel bir tedavi ajanı olarak ilerleyen MKH tedavisi, GVHH için ümit verici bir yöntem olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Graft-versus-host hastalığı; mezenkimal kök hücreler; hematopoetik kök hücre transplantasyonu